Strona główna

 

Szanowni Państwo,

dziękuję za odwiedzenie mojej strony internetowej. Macie Państwo możliwość zapoznania się na niej z moim dorobkiem naukowym, dydaktycznym oraz organizacyjnym.

Cele funkcjonowania tej strony są dwa.

Po pierwsze, uporządkowanie w jednym miejscu prowadzonych przeze mnie działań na stanowisku pracownika naukowo-dydaktycznego.

Po drugie, upowszechnienie realizowanych działań naukowych, ukierunkowane względem studentów, pracowników naukowo-dydaktycznych z innych uczelni chcących nawiązać współpracę, przedsiębiorstw wdrażających systemy zarządzania jakością zainteresowanych konsultingiem a także jednostek analizujących i oceniających moją działalność jako naukowca i dydaktyka.