Praca naukowa

Moje zainteresowania naukowo-badawcze, skupiają się na problematyce normalizacji w systemach zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem systemów zarządzania jakością oraz bezpieczeństwa żywności.

ORCID: 0000-0002-2449-3693

Współpraca wydawnicza:

od 2019r. do chwili obecnej – Z-ca Redaktor Naczelnego Zeszytów Naukowych Organizacja i Zarządzanie Politechniki Łódzkiej /Journal of Management Challenges: (zeszyty.wzip.p.lodz.pl)

od 2017r. do 2019r. – Redaktor Wydawniczy Zeszytów Naukowych Organizacja i Zarządzanie Politechniki Łódzkiej

od 2013r. do 2016r. – Sekretarz techniczny Zeszytów Naukowych Organizacja i Zarządzanie Politechniki Łódzkiej

Opieka naukowa:

od 2019r. do chwili obecnej – opiekun programu CloudNine Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Logistyki i Zakupów

od 2006r. do chwili obecnej – opiekun naukowy Koła Naukowego Zarządzania Produkcją i Konsultingu działającego na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej (www.knzpik.oizet.pl)

od 2006r. do chwili obecnej – opiekun naukowy Międzynarodowej Organizacji Studenckiej ENACTUS (wcześniej SIFE) – oddział Politechnika Łódzka (www.enactus.p.lodz.pl)

Członkostwa:

od 2019r. do chwili obecnej – członek Rady Kierunków Studiów Zarządzanie i Inżynieria Zarządzania Politechniki Łódzkiej

od 2018r. do chwili obecnej – członkostwo w Łódzkiej Radzie Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

2015r. – 2016r. – reprezentowanie Politechniki Łódzkiej w Radzie Społecznej Doradztwa Rolniczego powołanej przez Marszałka Województwa Łódzkiego

od 2015r. do 2019r. – członkostwo w Wydziałowej Komisji Jakości Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej

od 2015r. do chwili obecnej – członkostwo w Towarzystwie Naukowym Organizacji i Kierowania (TNOiK)

od 2010r. do chwili obecnej – członkostwo w Polskim Towarzystwie Ergonomicznym

od 2006r. do chwili obecnej – członkostwo w Polskim Towarzystwie Zarządzania Produkcją

Zagraniczne wizyty studyjne:

2022 (listopad) – wizyta studyjna w USA (Nowy Jork) – Columbia University; wizyty studyjne w przedsiębiorstwach produkcyjnych oraz jednostkach branży TSL.

2014r. (maj) – wizyta studyjna w Holandii na Wydziale Rolnictwa Uniwersytetu w Wageningen oraz na Wydziale Ochrony Środowiska Uniwersytetu Południowej Danii w Odense, zrealizowana w ramach samodzielnie pozyskanego dofinansowania ze środków UE

2013r. (maj) – wizyta studyjna we Francji na Wydziale Stosunków Międzynarodowych uczelni Groupe ESA w Angers, zrealizowana w ramach samodzielnie pozyskanego dofinansowania ze środków UE