O mnie

Od 2009r. do chwili obecnej, pracuję na stanowisku adiunkta
w grupie pracowników naukowo-badawczych
w Katedrze Zarządzania Produkcją i Logistyki
Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej.

2017r.
uzyskanie kwalifikacji Auditora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2015-10P

2008r. – 2009r.
ukończenie dwu-semestralnych Studiów Podyplomowych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na Wydziale Rolnictwa i Biologii; temat pracy końcowej: „Możliwość wdrażania standardów zarządzania jakością w indywidualnych gospodarstwach rolnych”.

2009r.
uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu z wynikiem bardzo dobrym; temat pracy doktorskiej: „Bariery wdrażania standardów zarządzania jakością w gospodarstwach rolnych województwa łódzkiego”.

2005r. – 2006r.
ukończenie dwu-semestralnego Studium Pedagogicznego Politechniki Łódzkiej; temat pracy końcowej: „Jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym”.

2005r.
uzyskanie kwalifikacji Menedżera Jakości.

2005r.
uzyskanie kwalifikacji Auditora Wewnętrznego Systemów Zarządzania Jakością, Środowiskowego i BHP.

2005r.
uzyskanie tytułu zawodowego magistra z wynikiem celującym z wyróżnieniem; temat pracy magisterskiej: „HACCP jako system zapewnienia bezpieczeństwa żywności w przemyśle mleczarskim na wybranym przykładzie”.

2003r.
uzyskanie tytułu zawodowego inżyniera z wynikiem celującym; temat pracy inżynierskiej: „Kreowanie zewnętrznego wizerunku firmy i jego udział w zarządzaniu jakością na podstawie przedsiębiorstwa Eckes-Granini Group S.A.”.