Praca organizacyjna

Funkcje kierownicze:

od 10.2019 – Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją/oddział Łódź

od 10.2019 – Kierownik zespołu badawczego „Inżynieria bezpieczeństwa systemów logistycznych w łańcuchach dostaw” – LESS

od 10.2018r. – Kierownik studiów podyplomowych „Zarządzanie i Systemy Zarządzania Jakością” (www.jakosc.woiz.pl).

od 2012r. do 10.2018r.Z-ca kierownika studiów podyplomowych „Zarządzanie i Systemy Zarządzania Jakością, realizowanych na Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej.

Organizacja konferencji/szkoleń:

  1. Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji Zarządzania Produkcją i Opakowaniami ICPM-PP 2018 „Bezpieczeństwo żywności a Industry 4.0” (22-23.11.2018r.).
  2. Koordynator szkoleń z zakresu zarządzania jakością w ramach doskonalenia kompetencji menedżerskich dla kadry kierowniczej Politechniki Łódzkiej (lipiec-wrzesień 2017).
  3. Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji Zarządzania Produkcją i Opakowaniami ICPM-PP 2016 „Zarządzanie i bezpieczeństwo w łańcuchu żywnościowym” (21-22.11.2016r.).
  4. Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji Product and Packaging – P&P – „Produkt i Opakowania – współczesne wyzwania” (25-26.11.2014r.).
  5. Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji Product and Packaging – P&P – „Produkt i Opakowania – kierunki rozwoju” (20-21.11.2012r.).
  6. Współorganizator Międzynarodowej Konferencji Zarządzanie Produkcją – ICPM (rok 2009, rok 2011, rok 2013).