prowadzone przedmioty

 

 1. Podstawy Zarządzania Jakością
 2. Zarządzanie Jakością
 3. Zarządzanie Jakością i Ocena Zgodności
 4. Systemy Zarządzania Jakością
 5. Integracja Systemów Zarządzania
 6. Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego i BHP
 7. Dokumentacja inżynierska
 8. Systemy informacyjne i dokumentacja inżynierska
 9. Dokumentacja w przedsiębiorstwie

Wymienione przedmioty realizowane są przeze mnie na następujących kierunkach studiów:

 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
 • Zarządzanie
 • Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy
 • Towaroznawstwo
 • Inżynieria Zarządzania